Sedació conscient

01/10/2019

Sedació conscient

Té com a objectiu reduir l'angoixa i la por que pot generar el tractament en el pacient.

La vigilància anestèsica monitorada i sedació conscient consisteix en un procediment complementari als tractaments de la cavitat oral que té com a objectiu reduir l'angoixa i la por que pot generar el tractament en el pacient.

Es tracta d'un procediment dut a terme per un metge especialista en Anestèsia, mitjançant el qual el pacient està controlat durant tot el procediment i se li administraran diferents fàrmacs per tal de fer el procés indolor, confortable i més segur.

Durant el procediment, l'especialista vigilarà els nivells de saturació d'oxigen, la freqüència cardíaca, la tensió arterial i el ritme del cor mitjançant uns elèctrodes col·locats a la cara anterior del pit, un didal en un dit de la mà i un braçalet de tensió arterial al braç.

Les medicacions s'administren per via intravenosa. Durant tot el procediment de sedació el pacient rep oxigenoteràpia nasal de suport.

Es tracta d'un procediment realitzat en règim ambulatori, és a dir, el pacient arriba de casa seva, es realitza el procediment i després marxa al seu domicili.

Abans del procediment, l'anestesista el reconeixerà i repassarà tot els antecedents del pacient. Per dur a terme aquest procediment, caldrà seguir tot un seguit de recomanacions tant abans com després d'aquest.

Els nostres procediments mèdics es poden dur a terme sota sedació conscient monitorada. Si hi esteu interessats, demaneu-nos més informació.