Què ens fa diferents?

✔  Els Nostres Valors
- Proximitat i Confiança: Aplicar una odontologia de proximitat, establir i consolidar una relació de confiança amb els nostres pacients que s’allargui en el temps.
- Integritat: A Miptu fem de l'honestedat i la transparència la nostra guia de conducta.
- Orientació al pacient: El nostre compromís és satisfer les necessitats i expectatives dels nostres pacients.
- Qualitat: Recerca constant de l’excel·lència en els tractaments i protocols.
- Millora continua: Incentivem la formació continuada dels nostres professionals i l’actualització del nostre equipament tecnològic.
✔  El Nostre Equip Multidisciplinari Especialitzat
✔  La Nostra Atenció Personalitzada
✔  Els Nostres Tractaments Innovadors
✔  Els Nostres Protocols Interns