Rejoveniment dental

Renova el teu somriure amb tractaments minimanent invasius.

Sabem que el teu somriure és molt important. Amb els pas dels anys les dents poden envellir, patir desgastos o canviar de color  T’oferim millorar el teu somriure amb tractaments totalment conservadors per a les teves dents. Podem rejovenir un somriure amb:

- Emblanquiment dental
- Carilles de composite
- Carilles de porcelana
- Recontornejat estètic de les dents
- Cirurgia estètica de les genives